2015-04-01 » Inlagt av: Info från programmet

Till dig med körkort som studerar vid Linköpings universitet

 

Vad du kommer att få göra som deltagare i studien är att vid ett tillfälle under slutet av april komma till oss hos VTI och hjälpa oss i en studie relaterad till uppmärksamhet vid bilkörning. Vi uppskattar att det kommer att ta en dryg timme under vilken du i grupp kommer att få titta på ett antal videoklipp och svara på frågor om det som sker i dem. Självklart bjuder vi på fika som tack för hjälpen.

 

Följande tillfällen finns tillgängliga:

 • Måndag 20/4
  • 15.30-17.00
  • 17.00-18.30
 • Tisdag 21/4
  • 14.00-15.30
  • 17.00-18.30
 • Torsdag 23/4
  • 14.00-15.30
  • 17.00-18.30

 

Plats

Samtliga tillfällen kommer att äga rum på VTIs kontor på Olaus Magnus väg 35 vid Campus Valla, Linköping.

 

Om något av dessa tillfällen skulle passa dig, kan du anmäla dig på följande länk:

https://doodle.com/ifr37k3t8hyibgav

 

Inom en vecka från din anmälan kommer vi att skicka ett mail som bekräftar ditt deltagande och ungefär en vecka en vecka innan kommer det att komma en påminnelse.

 

Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss:

 

Simon Cavedoni

simca709@student.liu.se

 

Projektledare vid VTI:

Katja Kircher, 013-204118

katja.kircher@vti.se