2011-03-25 » Inlagt av:

IKT-studion finns till för oss!

IKT-studion är ett resurscentrum för informations- och kommunikationsteknik. Som filfakstudenter har vi tillgång till denna och kan få hjälp med allt ifrån podcasting till videokonferenser eller psykologiska experiment med tex Eyetracking

 

Det finns en mängd intressanta aktiviteter i studion, bla kommer Jonas Mosskin 27/4 och föreläser om sociala medier och psykologens roll. 

 

Anna och Linnea som jobbar med IKT-studion hälsar oss väkomna!