2014-10-07

Vi har fått mail!

Vi har fått mail - är du intresserad av utbyte - internationellt?  

"Goddag goddag Stimulus!

Mitt namn är Runa Velander, jag jobbar som Internationell Koordinator för Psykologstudent Sverige (PS). Organisationen som dels samlar psykologstudenterna (liksom Studeranderådet förstås), dels är kontakt-organisation för Nordic Psychology Students (NPS) och European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA) men kanske framförallt står som värdar för PS-kongresserna tillsammans med lärosätet där det hålls. 


Inga kommentarer inlagda!