2014-10-17

PS 16 - i Linköping?

Nils - meddelar: 

"Halloj kära psykologstudenter i Linköping.

Vi har fått möjlighet att ansöka om att få anordna psykologstudent 16, alltså PS16. Vår ansökning kommer att vägas mot ett annat lärosäte och ska vara inne den 1 december. 

Vill du vara en av dem som skriver en ansökan till http://www.psykologstudentsverige.org/ för att få anordna PS16? Om vi sedan får anordna konferensen har en även möjlighet att ta fram en projektgrupp. Jag vill vara med och sätta ihop denna ansökningsgrupp (men ej vara del utav den.) 

Notera att det här är en förfrågan om att vara med och göra en ansökan om att få anordna PS16 i Linköping, en binder alltså inte upp sig att faktiskt vara den som anordnar allting - även om ansökan förhoppningsvis utmynnar i att Linköping får hålla i det. (det var ju ändå här det startade)

Maila intresse till: nilis692@student.liu.se "


Inga kommentarer inlagda!