2015-01-28 » Inlagt av: Info från programmet

Stipendium på 50000 kr för studier av åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Stipendiet kan sökas av studenter, doktorander, forskare eller andrasom i sitt uppsatsarbete, avhandlingsarbete eller i sitt arbete med arbetsmarknadsfrågor intresserar sig för och vill fördjupa sina kunskaper om åtgärder som kan bidra till att minska ungdomsarbetslöshet i Sverige. Mer specifikt är det önskvärt att den som söker stipendiet vill studera och jämföra åtgärder på den svenska arbetsmarknaden med åtgärder i annat europeiskt land/länder där ungdomsarbetslösheten är låg, t ex Österrike. Stipendiet skall utnyttjas under 2015.


Inga kommentarer inlagda!