2015-02-14

P2P presenterar: Kärlek och funktionalitet – Ett beteendeanalytiskt perspektiv på romantiska relationer.

Senast P2P anordnade en lunchföreläsning var det mycket uppskattat, så varför inte göra det igen? Den här gången är det Örn Kolbeinsson som förgyller er lunch med en föreläsning om det spännande ämnet kärlek. Örn sammanfattar sin föreläsning såhär:

Kärlek är ett enormt viktigt ämne för de allra flesta människor, och genomsyrar hela den västerländska kulturen. Ändå är det ett område som nästan helt glöms bort i vår utbildning på psykologprogrammet. Med min föreläsning ämnar jag därför väcka intresse för att se på kärlek som ett psykologiskt fenomen. Eftersom jag är hemskt förtjust i inlärningsteori kommer jag att presentera forskningsfynd från denna tradition och diskutera forskarnas och mina egna tolkningar av hur dessa kan relateras till romantiska relationer så som de ser ut i dagens västerländska samhällen. Ni bör inte förvänta er några sanningar eller heltäckande teorier, utan snarare en diskussion kring vad kärlek kan innebära utifrån ett specifikt perspektiv, och hur detta kan vara användbart för psykologer i deras arbete.
Notera att eftersom föreläsningen kommer att utgå från inlärningsteori kan det vara hjälpsamt med en viss förförståelse kring begrepp så som respondent betingning, operant betingning och till viss del relationsinramningsteori. Men förhoppningsvis kommer det att vara en kul föreläsning oavsett förförståelse!

 

Detta spännande ämne lär vi oss om nu på tisdag, den 17/2 kl. 12.15-13.00 i I206! Vi ses där! :)


Inga kommentarer inlagda!