2015-09-14

Valberedningen informerar

“Det börjar närma sig, höstens höjdpunkt - mötet då Stimulus gamla styrelsen lämnar över till en ny uppsättning taggade psykologstudenter.

Psykologstudenter som tillsammans vill fortsätta att utveckla vår sektion Stimulus på Sveriges bästa psykologprogam.

Är du en av de nya?

Håll dig uppdaterad!

Mer information om hur ansökning och nominering till styrelsen 2016 går till kommer snart!”    

Stimulus foto.Inga kommentarer inlagda!