2012-02-07 » Inlagt av:

Vårmöte för sektionen

Den 29 februari klockan 19.00 är det vårmöte för sektionen i I:101. Förutom att behandla viktiga frågor tar vi också och ordnar ett rejält (!) fika, så att man både kan bli glad och mätt.


Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före sektionsmötet, det vill säga den 15 februari. Vi yttrar oss om detta senast fem dagar innan sektionsmötet. Preliminär dagordning för mötet hittar ni här.

Kom ihåg att alla Stimulus medlemmar är inbjudna och att vi alldeles speciellt gärna ser att våra sektionsaktiva i utskotten kommer. Vi ser fram emot att se jättemånga på mötet! (;

 

- Er styrelse


Inga kommentarer inlagda!