Om utbildningsbevakningen

Utbildningsbevakningen i Linköping är ett utskott med representanter från de olika terminerna på psykologprogrammet. Vi träffas en gång i månaden för att diskutera vad som pågår i klasserna och vad som tagits upp på klassråden. Representanter från utbildningsbevakningen för sedan vidare denna information till programansvarig, programråd och till kårens utbildningsbevakarmöten.

 

Utbildningsbevakningen fungerar även som ett sätt att föra ut information från programansvarig, programråd och kåren till klassrepresentanterna, för att sedan föras ut i klasserna. Sammanfattat kan man säga att utbildningsbevakningen är psykologprogrammets informationskanal när det gäller utbildningsfrågor.

 

 

Just nu består utbildningsbevakningen av:  

 

Termin 2

David Stolt  davst991@student.liu.se

Maja Näsman  majna282@student.liu.se

 

Termin 4

Karin Strömberg  karst287@student.liu.se (sammankallande)
Amira Hentati  amihe623@student.liu.se

 

Termin 6

Malin Mickelsson   malmi923@student.liu.se 

Lisa Sävås  lissa404@student.liu.se

Anton Käll  antka191@student.liu.se  (sammankallande & styrelserepresentant)

 

Termin 8

Tomas Nygren  tomny506@student.liu.se